Khách Hàng Thân Thiết

Chương Trình Khách Hàng Thân Thiết:

– Khách hàng Đăng Ký Thành Viên: nhận 10 Điểm Thưởng.
– Mua Đơn Hàng Thành Công (Sau khi có xác nhận): nhận được 1 điểm trên 10.000 VNĐ
– Quy đổi điểm thưởng để Giảm Giá Thanh Toán Đơn Hàng: 100 điểm giảm 20.000 VNĐ / Trên 1 Đơn Hàng
– Nhận Email về Khuyến Mãi và COUPON giảm giá đặc biệt.