Bảng Giá Sỉ

Bảng Giá Bán Sỉ mới nhất  – Cập nhật 2016

5 Cây
75.000 VNĐ
Đơn giá áp dụng trên 01 Lần Mua Hàng
Có giao hàng tận nơi
Thanh Toán Linh Hoạt
Từ 10 Cây
60.000 VNĐ
Đơn giá áp dụng trên 01 Lần Mua Hàng
Có giao hàng tận nơi
Thanh Toán Linh Hoạt
Từ 20 Cây
55.000 VNĐ
Đơn giá áp dụng trên 01 Lần Mua Hàng
Có giao hàng tận nơi
Thanh Toán Linh Hoạt
30-50 Cây
50.000 VNĐ
Đơn giá áp dụng trên 01 Lần Mua Hàng
Có giao hàng tận nơi
Thanh Toán Linh Hoạt
70-100 Cây
45.000 VNĐ
Đơn giá áp dụng trên 01 Lần Mua Hàng
Có giao hàng tận nơi
Thanh Toán Linh Hoạt
Từ 300 Cây
40.000 VNĐ
Đơn giá áp dụng trên 01 Lần Mua Hàng
Có giao hàng tận nơi
Thanh Toán Linh Hoạt